What will our world

ในปัจจุบันนี้เราทุกคน กำลังอยู่ในยุคที่ศาสตร์แห่งปัญญาประดิษฐ์ กำลังเฟื่องฟู ไม่ว่าจะเป็น Google, Apple, Microsoft, Facebook รวมทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่อีกหลายแห่ง ต่างก็หันมาทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ AI ให้มีความฉลาดยิ่งขึ้นและสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ จนกระทั่งเราเห็นความสามารถอันน่าทึ่งของ AI อยู่บ่อยครั้ง โดยสิ่งที่เราไม่คิดว่า AI จะทำได้ แต่มันกลับทำได้ เช่น แยกแยะใบหน้าของมนุษย์อย่างแม่นยำ, วิเคราะห์วัตถุ พร้อมระบุตัวตนในภาพถ่าย, เขียนบทความเอง รวมถึงการศึกษาหมากล้อมด้วยตัวเอง จนสามารถเอาชนะแชมป์โลกที่เป็นมนุษย์ได้ แน่นอนว่าในอนาคตมันก็ยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่คุณเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสักวันหนึ่ง AI ได้พัฒนาก้าวไกลไปจนถึงจุดที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกๆ ด้าน ?

Technological Singularity คือการสมมติภาพในอนาคตที่เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจน AI มีศักยภาพเหนือกว่ามนุษย์ทุกอย่าง จนกลายเป็น Intelligence Explosion หรือ ‘การระเบิดทางสติปัญญา’ ขึ้น จนมนุษย์ไม่อาจควบคุมมันได้อีกต่อไป

แนวคิดเรื่อง Technological Singularity ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เนื่องจากในหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราต่างเห็นนิยายและภาพยนตร์หลายเรื่อง ที่หยิบแนวคิดนี้มาใช้ โดยในแต่ละเรื่องก็มีการตีความแตกต่างกันไป แต่ทุกเรื่องต่างแสดงให้เห็นว่ามนุษย์กลัวเรื่องนี้มานานแล้ว

เมื่อ ‘สมองกล’ ก้าวหน้ากว่ามนุษย์

ถึงแม้ว่า AI จะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว แต่มันเป็นไปได้หรือไม่ว่า มันจะประเทืองปัญญาจนถึงขั้นมี ‘สำนึกรู้’ ถึงตัวตนขึ้นมา แล้วหันมาต่อกรกับมนุษย์ ถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง พอจะเป็นไปได้ว่า มันจะฉลาดจนมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและอยู่กับมนุษย์ด้วยความเข้าใจ

แต่จากที่เห็นในปัจจุบัน AI จะมีสำนึกขึ้นมาค่อนข้างยาก จริงอยู่ว่า AI ขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผลทรงพลังและฉลาดล้ำ หากแต่มันก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป้าหมายเฉพาะอย่างเท่านั้น นั่นก็คือรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ แต่ไม่ได้รู้กว้าง ทำให้ไม่อาจเข้าใจเรื่องนามธรรมอย่างอารมณ์ความรู้สึกได้

แต่ทั้งนี้ด้วยขีดความสามารถอันล้ำหน้าของ AI ในอนาคต มันอาจพัฒนาตัวเองให้มีสำนึกได้ แต่ถึงกระนั้นสำนึกที่ว่าจะเป็นอย่างไร จะมอบคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆ เหมือนมนุษย์หรือไม่ หรืออาจเป็นสำนึกอันไม่คาดฝันจนอยู่นอกเหนือจินตนาการไปเลยก็ได้

แต่ถ้า AI ไม่มีสำนึกรู้ มันจะไม่รู้จักอารมณ์ความรู้สึก มันจึงไม่น่าลุกขึ้นมาต่อต้านมนุษย์ได้ มันก็อาจจะดำรงอยู่ต่อไปโดยไม่สนใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะปลอดภัย เนื่องจากการเกิดมาเพื่อทำตามเป้าหมายบางอย่าง ก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ได้เช่นกัน

Comments are closed.
siemens-the-future-of-energy

Siemens อนาคตด้านพลังงาน

ในอนาคตพลังงานจะมีการใช้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ ประเทศและที่สำคัญจะมีการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่ซับซ่อนมากขึ้น เราจึงต้องคิดค้นและหาพลังงานใหม่ๆ มาเพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่เป็นมลภาวะ โดยเราจะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับ 1 เสมอ ซึ่งในอนาคตที่จะต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณจึงต้องทำให้เราใส่ใจสภาพภูมิอากาศมากขึ้น

siemens-future-manufacturing-industry

อนาคตอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตทาง siemens ภูมิใจในการเป็นผู้บุกเบิกกับทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดย siemens พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อเป็นการยกระดับสู่การตลาดที่กว้างขึ้นให้มีมาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการ ช่วยลดเวลาในการผลิตให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการได้เปรียบในเรื่องของการผลิต

greater-city-of-the-future

Siemens เมืองที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้คน รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ จะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ ผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งอาหารที่ดี มีน้ำในการอุปโภคบริโภคที่ดี มีอากาศที่บริสุทธิ์รวมไปถึงความปลอดภัยในเรื่องของที่อยู่อาศัย และความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในเรื่องของการโดยสาร การขนส่ง