Cement industry

ปัจจุบันนี้โลกของการทำอุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้างได้ก้าวไปสู่ยุคแห่งการเจริญเติบโตของโครงสร้างและอารยธรรมต่างๆ นั่นเป็นเหตุผลให้วงการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างอย่าง ปูน และวัสดุโครงสร้างสร้างต่างๆ ได้พัฒนาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลให้กลุ่มธุรกิจ 2 ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง ซีเมนต์ (Siemens) และ อรูบ้า (Aruba) 2 ค่ายใหญ่จากบริษัทในเครือ Hewlett Packard Enterprise Comp (nyse: HPE) ที่ได้ประกาศจุดยืนที่มุ่งไปในทางเดียวกันในด้านของการพัฒนาการเจริญเติบโตของยุทธศาสตร์ให้เกิดการเติบโตขึ้นทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจากทั้งสองแบรนด์มาผนวกรวมกันเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแรง ซึ่งหลายท่านก็คงสงสัยว่า 2 ธุรกิจนี้จะมีผลต่อธุรกิจและโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีเพียงใด วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ 2 ค่ายนี้กับผลงานที่พวกเขาทำว่าจะน่าสนใจเพียงใด หากท่านทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะมาทำความรู้จักกับพวกเขาไปพร้อมกัน

งานอุตสาหกรรม เราก็มักจะคุ้นเคยกับเครื่องจักรและการใช้แรงงานแต่เรื่องราวแบบนั้นจะใช้กับชีวิตประจำวันในยุคของโลกไร้พรมแดนที่การติดต่อสื่อสารจะทำได้ด้วยการสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งนั่นก็ทำให้การทำอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ดังนั้นการที่อุตสาหกรรมมีการปรับตัวจึงทำให้อุตสาหกรรมต้องเปิดรับเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งเทคโนโลยีที่ถูกนำเข้ามาปรับใช้ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การใช้ระบบ IOT (Internet Of Things) และการวางโครงสร้างของสาย LAN เพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง

ซึ่งบริษัท Siemens เป็นค่ายที่เน้นและเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมโดยพัฒนามุ่งเน้นไปในด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้กับทางด้านแพทย์เป็นค่ายแรกๆ โดยนำโครงสร้างและเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อประชากร นับว่าการนำ solution นำมาปรับใช้ในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัท Aruba ก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยทางฝั่งของ Aruba จะมุ่งเน้นไปในทางการดูแลและพัฒนาการทำงานด้านระบบ IT และ ระบบ security ที่เน้นพัฒนาในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้มีความปลอดภัยและสอดส่องดูแลให้ผู้ใช้งานทุกคนเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการเติบโตของเทคโนโลยีต่าง ๆ นั่นทำให้หลายคนและหลายองค์กรเริ่มตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพราะเราคงจะปฏิเสธเลยไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรามาก ดังนั้นเราจึงควรอยู่และเรียนรู้การที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์และไม่นิ่งเฉยต่อการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถอยู่กับยุคสมัยนี้อย่างมีความสุข

Comments are closed.
siemens-the-future-of-energy

Siemens อนาคตด้านพลังงาน

ในอนาคตพลังงานจะมีการใช้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ ประเทศและที่สำคัญจะมีการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่ซับซ่อนมากขึ้น เราจึงต้องคิดค้นและหาพลังงานใหม่ๆ มาเพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่เป็นมลภาวะ โดยเราจะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับ 1 เสมอ ซึ่งในอนาคตที่จะต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณจึงต้องทำให้เราใส่ใจสภาพภูมิอากาศมากขึ้น

siemens-future-manufacturing-industry

อนาคตอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตทาง siemens ภูมิใจในการเป็นผู้บุกเบิกกับทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดย siemens พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อเป็นการยกระดับสู่การตลาดที่กว้างขึ้นให้มีมาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการ ช่วยลดเวลาในการผลิตให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการได้เปรียบในเรื่องของการผลิต

greater-city-of-the-future

Siemens เมืองที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้คน รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ จะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ ผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งอาหารที่ดี มีน้ำในการอุปโภคบริโภคที่ดี มีอากาศที่บริสุทธิ์รวมไปถึงความปลอดภัยในเรื่องของที่อยู่อาศัย และความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในเรื่องของการโดยสาร การขนส่ง