ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ siemens ที่เป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งบริษัทขึ้นและมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นและส่งผลกระทบให้น้อยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาโซลูชั่น ในเรื่องของ พลังงาน การแพทย์ และทางอุตสาหกรรม

แนะนำนวัตกรรมใหม่

SGT-800-s

SGT-800 นวัตกรรมล่าสุดจากซีเมนส์

SGT-800 เป็นชื่อรุ่นกังหันก๊าซจากซีเมนส์ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ใช้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประดิษฐ์ขึ้นมา เป็นนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีของการเผาไหม้แบบ DLE หรือ Dry Low Emissions ซึ่งมันมีความสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบันมาก ที่หลายๆ หน่วยงานให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของการลดก๊าซไนโตรเจน รวมไปถึงก๊าซอื่นๆ ที่อันตรายในอากาศ ซึ่งเจ้ากังหันก๊าซซีเมนส์ SGT-800 ก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างดี การเผาไหม้แบบ DLE จะช่วยลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว นอกจากนี้การออกแบบต่างยังเหมาะกับการใช้งานด้วย ทั้งดูแลง่าย มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงความทนทานในการใช้งานค่อนข้างสูง ซึ่งผลงานชิ้นนี้ก็กลายเป็นที่สนใจ หมายตาของโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งในไทย ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากที่มีการประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาทดแทนการใช้พลังงานแบบเก่าๆ

สำหรับกังหันก๊าซซีเมนส์ SGT-800 เสนอความน่าเชื่อถือโดยการปรับตัวให้เข้าปัญหาของวิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อความหลากหลายของอุตสาหกรรม เช่น ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระต่างๆ รวมไปจนถึงสาธารณูปโภคหรือจะเป็นเทศบาล บริษัทน้ำมัน และก๊าซ เช่นโรงกลั่นน้ำมัน เป็นต้น นักวิศวะกรรมที่ออกแบบกังหันนี้ ได้ใช้ระยะเวลาในการคิดค้นพอสมควร เพื่อจะให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ และตรงความต้องการมากที่สุด โดยเครื่องยนต์แบบเพลาเดียว ที่มีการออกแบบที่แข็งแรง เรียบง่ายด้วยใบพัดแบบสองแบริ่ง มันถูกออกแบบมาให้แข็งแรง ง่ายต่อการรักษา หรือซ่อมแซม มีประสิทธิภาพในการปล่อยพลังงานที่ค่อนข้างสูง ภายในมีเครื่องอัดอากาศ 15 ชั้น โดยชั้นที่ 1 – 3 จะช่วยให้เครื่องใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชั้นที่ 3-15 ใช้สำหรับการรองรับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศก็ตาม ซึ่งตอนนี้กังหันก๊าซซีเมนส์ SGT-800 สามารถพบได้ในหลายประเทศทั่วโลกแล้ว

กังหันก๊าซซีเมนส์ SGT-800 มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างดี แถมยังมีประสิทธิภาพสูง ทดแทนการใช้พลังงานแบบเก่าๆ ซึ่งเป็นการใช้พลังงานแบบสิ้นเปลืองได้เป็นอย่างดี แถมกังหันผลิตไฟฟ้าตัวนี้ยังมีความยืดหยุ่นในการจ่ายน้ำมันได้ดี ที่ผ่านมาบริษัทซีเมนส์ได้ระบุว่าประเทศไทยเป็นตลาดรายใหญ่ในการจำหน่ายกังหันก๊าซซีเมนส์ SGT-800 เพราะว่าในปัจจุบันมียอดสั่งกว่า 70 ตัวแล้ว โดยในปี 2558 บริษัทซีเมนส์สามารถที่จะจำหน่ายกังหันก๊าซซีเมนส์ SGT-800ทั่วโลกได้ถึง 270 ตัวเลยทีเดียว กังหันก๊าซซีเมนส์ SGT-800 ถือเป็นนวัตกรรมตัวอย่างที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นการดูแลรักษาโลกของเราให้ดียิ่งขึ้น ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แถมยังได้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับโรงงาน หรือผู้ประกอบการได้ค่อนข้างดี และก็เป็นสิ่งที่ดี ที่ประเทศไทยของเรามีการตอบรับ แล้วสั่งกังหันก๊าซซีเมนส์ SGT-800 นี้มาใช้ในอุตสาหกรรมของบ้านเรา

Comments are closed.
siemens-the-future-of-energy

Siemens อนาคตด้านพลังงาน

ในอนาคตพลังงานจะมีการใช้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ ประเทศและที่สำคัญจะมีการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่ซับซ่อนมากขึ้น เราจึงต้องคิดค้นและหาพลังงานใหม่ๆ มาเพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่เป็นมลภาวะ โดยเราจะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับ 1 เสมอ ซึ่งในอนาคตที่จะต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณจึงต้องทำให้เราใส่ใจสภาพภูมิอากาศมากขึ้น

siemens-future-manufacturing-industry

อนาคตอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตทาง siemens ภูมิใจในการเป็นผู้บุกเบิกกับทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดย siemens พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อเป็นการยกระดับสู่การตลาดที่กว้างขึ้นให้มีมาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการ ช่วยลดเวลาในการผลิตให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการได้เปรียบในเรื่องของการผลิต

greater-city-of-the-future

Siemens เมืองที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้คน รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ จะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ ผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งอาหารที่ดี มีน้ำในการอุปโภคบริโภคที่ดี มีอากาศที่บริสุทธิ์รวมไปถึงความปลอดภัยในเรื่องของที่อยู่อาศัย และความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในเรื่องของการโดยสาร การขนส่ง