Unmanaged airplane with automatic airval

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น แห่งประเทศไทย ได้ทำข้อตกลงภายใต้สัญญาร่วมกับ บริษัท Siemens เพื่อจ้างทำและส่งมอบรถไฟฟ้า Airval ไร้คนขับที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบได้ 100% สำหรับนำไปใช้ให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในสนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพมหานครของ โดยจะส่งมอบทั้งหมด 6 ขบวน โดยในแต่ละขบวนจะประกอบไปด้วย 2 ตู้โดยสาร พร้อมกับการสร้างศูนย์ควบคุมการสื่อสารของรถไฟฟ้า CBTC เพื่อให้ทำเป็นเครือข่ายศูนย์กลางควบคุมการทำงานอัตโนมัติของรถไฟฟ้า Airval โดยทาง Siemens จะประกอบรถไฟขึ้นในโรงงานประเทศออสเตรีย

รถไฟฟ้ารุ่น Airval มีความพิเศษและทันสมัยอย่างมาก เพื่อมันมาถึงจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งของสนามบินของประเทศไทย โดยเส้นทางจะมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรมีรางวิ่ง 4 คู่ ประกอบด้วยสองสถานี โดยโครงการจะเริ่มทำการทดสอบระบบก่อนส่งมอบในปี พ. ศ. 2563 และรองรับผู้โดยสารได้ปริมาณ 3,590 คนต่อชั่วโมงในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยรองรับการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดสัปดาห์ ด้วยความพิเศษของล้อที่เป็นทำขึ้นจากวัสดุยาง ถูกพัฒนาและออกแบบมาเป็นอย่างดี ทำให้ยึดเกาะกับรางรถไฟได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะพื้นที่ๆ มีความลาดเอียงสูง เมื่อพูดถึงความดังเมื่อรถไฟวิ่งแล้ว ระบบรางชนิดนี้มีความเงียบกว่ามาก

รถไฟมีความประประมาณ 11.20 เมตร และมีความกว้างประมาณ 2.65 เมตร จนถึง 2.80 เมตร ความสูงของรถไฟ 3.62 เมตร โดยที่นั่งโดยสารภายในสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ 8 ถึง 24 ที่นั่ง หรือแม้แต่ถอดที่ทั้งออกทั้งหมด เพื่อให้เพิ่มพื้นที่ในการขนส่งสัมภาระ และสิ่งของได้อย่างเต็มที่ โดยระบบที่สมบูรณ์สามารถรองรับการขนส่ง 1,000 คน ถึง 35,000 คนต่อชั่วโมง ด้วยระบบไร้คนขับ CBTC โดยมีระยะห่าง headway ต่ำกว่า 1 นาที ด้วยความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีอัตราการเร่งความเร็ว และการชะลอตัวประสิทธิภาพสูง สามารถปรับเปลี่ยนการควบคุมระบบต่างๆ ได้ อีกทั้งยังมีทางออกฉุกเฉินฉุกเฉินอยู่ทางด้านหน้า

การตกแต่ง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกประกอบไปด้วย เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ พื้นที่ภายในมีสะดวกสบายกว้างขวาง และเหมาะสำหรับผู้โดยสารทุกประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวนักธุรกิจ และผู้ที่มีความคล่องตัวน้อยลงกว่าบุคคลทั่วๆ ไป ยิ่งไปกว่านั้นด้วยยังสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ต และบริการมัลติมีเดียเต็มรูปแบบผู้โดยสารทุกคนจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการเดินทาง ถือเป็นอนาคตใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนการเดินทางที่น่าเบื่อแบบปกติ ให้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำโดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากบริษัท Siemen การมาของรถไฟนี้จะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าด้านการคมนาคมไปอีกก้าว ถึงแม้จะเป็นก้าวเล็กๆ แต่เป็นก้าวที่สำคัญ

Comments are closed.
siemens-the-future-of-energy

Siemens อนาคตด้านพลังงาน

ในอนาคตพลังงานจะมีการใช้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ ประเทศและที่สำคัญจะมีการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่ซับซ่อนมากขึ้น เราจึงต้องคิดค้นและหาพลังงานใหม่ๆ มาเพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่เป็นมลภาวะ โดยเราจะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับ 1 เสมอ ซึ่งในอนาคตที่จะต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณจึงต้องทำให้เราใส่ใจสภาพภูมิอากาศมากขึ้น

siemens-future-manufacturing-industry

อนาคตอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตทาง siemens ภูมิใจในการเป็นผู้บุกเบิกกับทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดย siemens พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อเป็นการยกระดับสู่การตลาดที่กว้างขึ้นให้มีมาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการ ช่วยลดเวลาในการผลิตให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการได้เปรียบในเรื่องของการผลิต

greater-city-of-the-future

Siemens เมืองที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้คน รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ จะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ ผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งอาหารที่ดี มีน้ำในการอุปโภคบริโภคที่ดี มีอากาศที่บริสุทธิ์รวมไปถึงความปลอดภัยในเรื่องของที่อยู่อาศัย และความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในเรื่องของการโดยสาร การขนส่ง