siemens-sb

โซลูชั่นการผลิตแบบไร้เอกสารช่วยลดงานวิศวกรรม เป็นอย่างไร

โซลูชั่นนี้เป็นนวัตกรรมที่การผลิตที่ไร้เอกสารช่วยในงานวิศวกรรม โดยจะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยมือ และยังเป็นคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเฉพาะนวัตกรรมใหม่เท่านั้น เพราะว่าได้ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่รูปแบบใหม่ ซึ่งปกติแล้ว โซลูชั่นจะเจอกันในรูปแบบที่มีเอกสารแต่อันนี้เราไม่ต้องมานั่งทำเอกสารอะไรให้เหนื่อย เพียงแค่คุณใช้มือเขียนลงไปในแม่แบบเลย ก็จะได้งานเขียนที่ไร้เอกสารแล้ว และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปมากด้วย
โดยได้มีการวางระบบในรูปแบบใหม่คือการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบออโดเมชั่นและไอที ซึ่งได้มีการผลิตที่รองรับการเก็บบันทึกอิเล็กทรอนิค และการเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ของการที่เราวางแบบงานไว้นั้นเอง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องปริ้นเอกสารที่ไม่ต้องใช้กระดาษเปลืองอีกต่อไป เพราะได้มีการวางระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์เป็นระบบการทำงานที่อัจฉริยะ และสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบออกมาแล้ว เพราะก่อนจะวางจำหน่ายเราต้องมีการทดลองในการใช้ของเราเองก่อนว่าได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ โดยผลลัพธ์ก็จะเป็นการที่เราสามารถร่างแบบและปริ้นได้เลย ถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานได้สะดวกสบายมาก โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งร่างแบบในคอมและค่อยสั่งปริ้นที่หลัง เพราะจะเป็นการเสียเวลาอย่างมาก โดยถ้าเรายืนอยู่หน้างานแล้วแต่ไม่สามารถร่างแบบฟอร์มขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นการเสียเวลาอย่างมาก เพราะถ้าแบบฟอร์มเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็จะได้แก้ไขได้นั้นเอง และไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาในการที่ต้องหาเครื่องปริ้นงานเลย เพราะเราจะมีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อต่อกับอุปกรณ์อย่างอื่นได้ ในการทำงานเพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นั่นเอง ซึ่งการแก้ไขปํญหาของวิศววะกรนั้นเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุว่าแบบแปลงมีปัญหามารึเปล่า ซึ่งการที่เราต้องแก้แบบแปลงต่อหน้างานแล้ว เราก็ควรนำเครื่องนี้ไปด้วย เพื่อที่จะสามารถ ปริ้นแบฟอร์มตัวใหม่ออกมาได้นั่นเอง
โดยลดปัญหาเรื่องการปริ้นที่สิ้นเปลืองกันออกไปนั่นเอง และสามารถปริ้นงานที่เราต้องการออกมาได้ทันที ถือว่าเป็นเครื่องที่สมบูรณ์อย่างมากในการทำงาน โดยเป็นเครื่องที่รุ่นใหม่แต่คุณภาพถือว่าดีอย่างมาก เพราะว่าได้ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่รูปแบบใหม่ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปมากด้วยถือว่าเป็นการลดต้นทุนค่ากระดาษลงในระดับหนึ่งในการปริ้นงานนั้นเอง คุณภาพที่ดีเยี่ยมและระบบการทำงานที่ล้ำสมัยนั่นเอง

Comments are closed.
siemens-the-future-of-energy

Siemens อนาคตด้านพลังงาน

ในอนาคตพลังงานจะมีการใช้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆ ประเทศและที่สำคัญจะมีการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่ซับซ่อนมากขึ้น เราจึงต้องคิดค้นและหาพลังงานใหม่ๆ มาเพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่เป็นมลภาวะ โดยเราจะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับ 1 เสมอ ซึ่งในอนาคตที่จะต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณจึงต้องทำให้เราใส่ใจสภาพภูมิอากาศมากขึ้น

siemens-future-manufacturing-industry

อนาคตอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตทาง siemens ภูมิใจในการเป็นผู้บุกเบิกกับทางอุตสาหกรรมต่างๆ โดย siemens พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพื่อเป็นการยกระดับสู่การตลาดที่กว้างขึ้นให้มีมาตรฐานในการผลิตอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการ ช่วยลดเวลาในการผลิตให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการได้เปรียบในเรื่องของการผลิต

greater-city-of-the-future

Siemens เมืองที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้คน รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ จะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ ผู้คนเหล่านั้นจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งอาหารที่ดี มีน้ำในการอุปโภคบริโภคที่ดี มีอากาศที่บริสุทธิ์รวมไปถึงความปลอดภัยในเรื่องของที่อยู่อาศัย และความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่น ในเรื่องของการโดยสาร การขนส่ง