siemens-hushall_laeufer

บริษัทเรามีแผนก Power and Gas ซึ่งเป็นแผนกในการผลิตไฟฟ้าอิสระที่เชื่อถือได้ และเป็นโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ระดับโลกได้รับการยอมรับจากหลายองค์กรนานาชาติ ซึ่งสิ่งที่เราผลิตจะมีกลุ่มลูกค้าด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ก๊าชและน้ำมันในการผลิตไฟฟ้าเป็นต้น ซึ่งเรามีการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหัน ซึ่งจะช่วยในการลดการใช้พลังงานโลกได้เป็นอย่างดี

Comments are closed.