เราคืออุตสาหกรรมเส้นใยขนาดใหญ่ที่ทำเกี่ยวกับ กระดาษ และเยื่อกระดาษโดยที่เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น และต้องขอขอบคุณในความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของพันธมิตรที่ยังคงเลือกอุตสาหกรรมเส้นใยของเรา

Comments are closed.