เรามีความพร้อมในการผลิตเป็นอย่างมากและมีบทบาทในการชี้นำการทำงาน ทั้งในเรื่องของการก่อสร้าง โรงงานต่างๆ ที่เราเป็นผู้ควบคุมเองโดยเน้นไปในเรื่องของความปลอดภัย

Comments are closed.