ทาง siemens ของเราประสบความสำเร็จในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่และได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราคือที่ที่ผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรมากที่สุด ด้วยระบบการทำงานแบบดิจิตอลจึงทำให้สามารถผลิตได้อย่างอัตโนมัติเราคือแห่งผลิตไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่ครอบคลุมมากที่สุด

Comments are closed.